Strategiatyö ja johtamisen suunnittelu

Johtaminen tarvitse sisältöä, joka muodostetaan johtamisen suunnittelutyössä. Johtamisen suunnittelun tarkoituksena on muodostaa organisaatiolle tarkoitus ja keinot menestyä. Tätä kutsutaan myös liiketoimintastrategiaksi.

Suomalaiset yritykset tarvitsevat kilpailukyvyn parantamista. Johtamisen suunnittelun tarkoituksena on saada arkielämässä aikaan samalla tekemisen määrällä enemmän asiakaslisäarvoa ja vähemmän tekemisen ristiriitaisuuksia. Käymme läpi seuraavia asioita:

Toimintaympäristö

Asiakkaiden vaatimukset

Kilpailijoiden toiminta

Organisaation resurssit

Liiketoimintastrategia

Strategiatyön jälkeen organisaatio:

  • tietää keinot joita käytetään ja joita taas ei
  • kykenee erottumaan edukseen kovimmista kilpailijoistaan
  • johtamisen suunnittelu ja käytännön johtaminen yhdenmukaistuvat

Kokemusperäisiä haasteita suomalaisessa strategiatyössä:

  • strategiatyötä ei tehdä aktiivisesti, vaan muutaman vuoden välein
  • tekeminen painottuu aiemman strategian päivittämiseen – aito ja analyyttinen kritiikki liian vähäistä
  • lopputulos jää ylätasolle tai liian yleisluontoiseksi – ymmärtäminen hankalaa
  • henkilöstölle esitettäessä käytetään johtajien ja konsulttien kieltä

Arkistot

Kiinnostuitko?