Esihenkilöiden ohjaus

Onko ongelmia esihenkilötyössä?
Tarvitsevatko paineessa työskentelevät esihenkilöt tukea?
Tarvitseeko uusi esihenkilö tukea arkijohtamiseen?

Keskityn esihenkilötyöhön liittyvien ongelmien ratkaisuun ja esihenkilöiden työn tukemiseen.
Olen ollut ratkomassa mm. seuraavia ongelmia:

 • esihenkilö ei johda kunnolla vastuualuettaan
 • esihenkilö johtaa liian jyrkästi alaisiaan – välit eivät parhaat mahdolliset
 • esihenkilö puuttuu liikaa arkitöihin ja kahmii liiaksi päätäntävaltaa itselleen – aikaa ei jää tarpeeksi johtamistyölle
 • esihenkilöt toimivat vanhakantaisesti töiden johtajina – eivät johda ihmisiä
 • ihmisten välisissä suhteissa on ongelmia ja tämä häiritsee työn tekemistä
 • ryhmän toiminnassa on ongelmia ja pitäisi selvittä ongelman juurisyy sekä korjata tilanne

Esihenkilöt ovat hyötyneet johtamistyönsä henkilökohtaisesta ohjauksesta seuraavissa tilanteissa:

 • johtamistyö hukkuu byrokratian alle – arkiongelmien ratkaisu vie ajan johtamiselta
 • miten kohdata itselle hankalia alaisia
 • kiire ja paine asettaa esihenkilön jaksamisen koetukselle
 • kuinka ohjata erilaisia ihmisiä hieman eri tavalla
 • uusi esihenkilö on epävarma ja tarvitsee tukea arkirutiinien muodostamiseen

  Toiminta esihenkilötyöhön liittyvien ongelmien ratkaisussa:

  • esihenkilöiden ympärillä toimivien henkilöiden haastattelu – mikä toimii ja mikä taas ei
  • edelliseen liittyen keskustelu tarvittavista keinoista; mitä tehdään tilanteen korjaamiseksi
  • ongelmien ratkaisussa voidaan käyttää mm. seuraavia toimia
  • vastuualueen tehtävien selkeytys
  • palautekäytännön muodostaminen – tarvittaessa palautemittareiden luominen
  • esihenkilöiden ja alaisten välisen keskustelun lisääminen
  • eri ihmisten eri tavalla johtamiskyvyn parantaminen

  Arkistot

  Kiinnostuitko?