Johtamisen mittaaminen – johtamisen tehokkuuden perusta

Yleensä kaikkea tärkeää mitataan, mutta johtamista ei

Johtamisen kehittyminen on kokemuksemme mukaan ollut aika vaikeaa. Nuoremmat kehittyvät, mutta kokeneempien kehittymistä edellytetään harvemmin.

Toimitusjohtajan johtamiskäyttäytyminen vaikuttaa kehittymiseen. Jos tj ei muuta johtamistaan lainkaan, kuinka käy lähiesimiesten muutostuen?

Johtamisen mittaamisen tarkoitus on parantaa johtamista ja saada sitä kautta johtamisesta ja toiminnasta enemmän irti.

Johtaminen on taitolaji ja mittaamme ensisijaisesti johtamisen laatua.

Kilpailukykyä tehokkaammasta johtamisesta

Miten prosessi etenee?

1) Alkukartoitus
 • Alkukeskustelu ja tavoitteenasettelu tilaajan kanssa
 • Mitä mitataan ja mitä ei
 • Johtamisen mittausprosessin käytännöt ja prosessin kulku
2) Tapaaminen toimitusjohtajan kanssa
 • Taustamateriaalin kokoaminen (mm. strategia, tarvittavat tunnusluvut, organisaatiorakenne, barometrit)
 • Toimitusjohtajan haastattelu
3) Mittaamisen toteutus
 • Verkkokysely kaikille asianomaisille (TJ, esimiehet/esimiesten edustus; henkilöstön edustajat)
 • Haastatellaan henkilökohtaisesti ja/tai pienryhmissä esimieskunnan edustajia ja henkilöstön edustajia
 • Käsiteltäviä teemoja mm.
  Strategiaprosessi ja –materiaali
  Strategian viestintä ja toteutuminen
  Strategian konkretisoituminen työtehtävätasolla
  Johtamisen ja esimiestyön käytännöt ja toimivuus
  Palaveroinnin systematiikka ja toimivuus
  Päätösten/tavoitteiden toteutumisen seuranta
  Palautekäytännöt
  Henkilöjohtamisen toimivuus (sitoutumisen, motivaation, työhyvinvoinnin johtaminen)

 

4) Tulosten raportointi & toimenpidesuositukset

1) Hallitukselle/hallituksen edustajille kirjallisesti ja palautetilaisuudessa
2) Toimitusjohtajalle kirjallisesti ja henkilökohtaisessa palautetilaisuudessa
3) Toimitusjohtajalle ja esimieskunnalle yhteisessä workshopissa (tai useammassa), jonka tarkoituksena on muodostaa yhteinen käsitys johtamisen jo kunnossa olevista ja korjausta vaativista käytännöistä

Johtamisen mittaamisen systematiikan rakentaminen

Rakennetaan organisaation omiin käytäntöihin sopiva johtamisen mittaamissystematiikka, jonka avulla organisaatio voi jatkossa omin voimin mitata johtamisen laatua

5) Mahdollinen kehitysprosessi

Mahdollisen kehitysprosessin suunnittelu ja toteutus
esim. johtoryhmävalmennus, esimiesvalmennus, johdon ja esimiesten coaching tms.

Em. asioiden pohjalta pystytään melko helposti arvioimaan nykyistä johtamista sekä antamaan suosituksia/ toimintaohjeita johtamisen kehittämiseksi.

Tämän lisäksi autamme tarvittaessa mittaussystematiikan luomisessa yritykseen tai itse johtamisen kehittämisessä. Ajatuksena on, että yritys kykenee jatkossa itsenäisesti mittaamaan johtamistaan.

Arkistot

Kiinnostuitko?

SKCCC

Teemme yhteistyötä SKCCC:n
psykologi Sampo Kettusen kanssa