Esihenkilöiden ihmisten johtamistaitojen parantaminen

Johtaminen on ihmisten saamista toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Johtamisessa tarvitaan ehkä enemmän empatiaa ja sosiaalisia taitoja, kuin tekniikkaa. Tästä huolimatta johtamisessa on hyvä käyttää myös apuvälineitä.

Kokemuksia suomalaisen johtamisen haasteista:

  • yksiulotteista, johdetaan kaikkia melko samalla tyylillä. Ei osata muuttaa johtamista tilanteen ja ihmisen mukaan
  • johtajat eivät johda, vaan osallistuvat arkityöhön ja istuvat palavereissa
  • keskustelutaidot ja kritiikinsieto tulisi saada paremmiksi
  • runsas palaverointi suhteellisen tehotonta

Johtamisen täytyy sopia organisaatiokulttuuriin; kustannuskilpailukykyä hakevaa teollisuusyritystä, bränditaloa, asiantuntijaorganisaatiota ja start up –yritystä johdetaan hieman eri tavoilla. Johtamisen kehittämisessä on ehkäpä kaikkein keskeisintä, että lähiesihenkilöt oppivat tunnistamaan alaisiaan nykyistä paremmin, jotta voivat kehittää johtamistaan taitavammaksi. Aikuisia ihmisiä ei voi muuttaa, vaan on hoksattava, miten erilaisia ihmisiä kannattaa ohjata. Esihenkilö voi arvioida alaisiaan toimivasti ilman käyttäytymistieteellistä koulutusta. Arvioimmehan ystäviämme, työkavereitamme, perheenjäseniämme ja myös itseämme. Alaisten arviointi perustuu normaalin esihenkilön suorittamaan arviointiin, jossa oikeastaan tehdään vain näkyväksi ja sitä hyödynnetään johtamisessa:

esimiehen-ohjauskortti

Autamme esihenkilöä tulkitsemaan arviota alaisen tehtäviä vasten, jolloin saamme selville sopivan johtamistyylin ja kehitystarpeen. Tarvittaessa autamme myös alaisten kehityspolkujen luomisessa.

N

Mikromanagerista asialliseksi esihenkilöksi

N

Kiireilijästä ohjaavaksi esihenkilöksi

N

Johtajakeskeisestä asiakaskeskeiseksi johtajaksi

N

Lepsulle johtajalle otetta johtamiseen

Kiinnostuitko?

SKCCC

Teemme yhteistyötä SKCCC:n
psykologi Sampo Kettusen kanssa