Työnjohtaja Tanja Heikkilä SNT-Group Oy

”Sain tukea ja rohkaisua esihenkilötyöhön sekä työkaluja erilaisten ihmisten tunnistamiseen. Koen, että ymmärrykseni parantui joidenkin ihmisten motivoimisen osalta.”

Työnjohtaja Sami Ärlig Safeplast Oy

”Esihenkilöohjaus auttoi itsensä ja alaisten profiloinnissa. Tämän pohjalta vahvistui kyky lähestyä erilaisia ihmisiä toimivammin ja usko omaan esihenkilötyöhön.”

Forssan yhteislyseon apulaisrehtori
Taina Kemppi

”Heikin esihenkilöohjaus toi systemaattisuutta johtamistyöhöni ja auttoi keskustelussa opettajien kanssa eteenpäin. Lisäksi minulle selkeytyi inhimillisen toiminnan mittaaminen.”

Heikki osasi asettaa osallistujien ajatukset laajempaan kokonaisuuteen. Saimme tukea omien rajojen tunnistamiseen, työrooliin ja omien tunteiden käsittelyyn työssä.
Sairaalan osastonhoitajaryhmä

Heikki tarttui ongelmakohtiin napakasti ja niitä käytiin keskustelemalla läpi. Heikillä oli itsellä antaa myös konkreettisia esimerkkejä ja näiden avulla sain itse itselleni oivalluksia omien solmujeni availemiseen.
Taloushallinnon asiantuntija yrityselämässä

Ohjaus helpotti yleistä jaksamista ja koin tulleeni kuulluksi. Lisäksi sain koulun ulkopuolista näkökulmaa vanhempien kanssa kommunikointiin.
Opettaja yläasteella

Pystyimme puhumaan kaikista asioita. Prosessi laittoi miettimään työssä jaksamista ajoissa, sillä itsellä olisi ollut kynnystä nostaa asiaa tarkasteluun työpaikalla.
Teknisen tiimin vetäjä kuntien omistamassa yrityksessä