Toiminnan sopeuttaminen vastaamaan markkinatilanteen muutoksia eli huonoina aikoina esimerkiksi väen vähentäminen on tullut tutuksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Yritykset ovat vähentäneet työpaikkoja kulujen vähentämiseksi. Kuluja on vähennettävä, sillä taantuman aikana tuotot tapaavat laskea. Kun toimintaa supistetaan, se kertoo siitä, ettei organisaation tarjonnalle ole kysyntää entiseen malliin.

Organisaatio on siis ajautunut tilaan, jossa markkinavaatimukset ovat muuttuneet, mutta organisaation toiminta ei ole ehtinyt muutokseen mukaan. On olemassa organisaatioita, jotka eivät juuri ole tavanneet piitata maailman muutoksesta. Näitä ovat esimerkiksi kunnat ja moni valtion organisaatio. Olemme tarponeet vuosikymmenen taantumassa, mutta kovin moni kunta yrittää sinnitellä uusien työpaikkojen luomisen illuusiossa. Poliittiset päättäjät eivät ole suostuneet uskomaan maailman muutosta, vaan ajatelleet, että tuleva nousukausi hoitaa velkaantumisongelmat aikanaan. Eipä ole hoitanut, sillä nousukautta ei ole tullut. Lisäksi on globaali tosiasia, että maailma kaupungistuu. Periferia autioituu kaikkialla, mutta eihän sitä ole päätöksenteossa erityisen hyvin huomioitu. Sen kun jaanataan tulevasta noususta. Toimintaa pitäisi tehostaa, mutta katin villat, yritetään vaan velanotolla tai peräti palvelujen huonontamisella taistella eteenpäin.

Yrityksissä luulisi olevan kiinnostusta maailman muutosten adoptoimiseen omaan toimintaan. Tämän tulisi näkyä toiminnan tehostamisena ja uuden tarjonnan kehittämisenä. Näissä asioissa olisi hyödyksi, mikäli henkilöstö olisi suhteellisen itseohjautuvaa, sillä oma sisäinen motivaatio on erittäin hyödyllinen asia muutostilanteissa, joissa ei ole resursseja johtaa ihmisiä pakolla. Eikä toista aikuista voi pakolla muuttaa. Kohtaamissani pk-yrityksissä on keskimäärin kiinnostuttu tehokkuudesta ja automatisoinnista. Uuden tarjonnan kehittämistä on kohdalleni osunut verrattain vähän. Taantumassa markkinoiden supistuessa yritykset näyttävät saneeraavan kulurakennettaan ilman toimia tarjonnan parantamisesta. Toiminnan supistaminen kertoo siis haluttomuudesta ja osin kyvyttömyydestä muuttua markkinoiden mukana.

Kun toimintaa supistetaan, on organisaatio alamäessä. Tältä ei voi välttyä pitkällä aikavälillä, mutta korjaustoimenpiteillä on väliä. Jos kyse on normaalista kausivaihtelusta, ei laskun aikana kannata tehdä normaalista poikkeavaa. Jos kyse on pidemmästä laskukaudesta, jopa taantumasta, kannattanee arvioida jatkovuosien menestystekijöitä ja alkaa suunnata organisaatiota niiden suuntaan. Jos kyse on suoranaisesta murroskaudesta, kuten teollistumisen aikakaudella on sattunut 40-60 vuoden välein, tulisi ymmärtää, että suurempi muutos on käsillä eikä vanhalla tyylillä enää menesty. Toiminnan sopeuttaminen saattaa siis kertoa myös maailman muuttumisen ymmärtämättömyydestä.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail